Lịch Công Tác Tuần UBND Huyện

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)

 •   15/04/2024 03:03:17 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)

 •   01/04/2024 02:24:26 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày18/3/2024 đến ngày 22/3/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày18/3/2024 đến ngày 22/3/2024)

 •   19/03/2024 09:13:17 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày18/3/2024 đến ngày 22/3/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)

 •   27/02/2024 03:17:03 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

 •   20/02/2024 09:47:25 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

 •   29/01/2024 02:07:23 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

 •   23/01/2024 02:12:12 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)

 •   08/01/2024 02:04:50 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)

 •   28/11/2023 02:25:34 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

 •   21/11/2023 10:12:33 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

 •   21/11/2023 10:12:33 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

 •   14/11/2023 09:44:40 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

 •   31/10/2023 08:23:49 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

 •   23/10/2023 01:56:40 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

 •   17/10/2023 10:21:12 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

 •   09/10/2023 01:47:59 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

 •   03/10/2023 08:13:23 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

 •   19/09/2023 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

 •   12/09/2023 11:46:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây