Lịch Công Tác Tuần UBND Huyện

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)

 •   16/01/2023 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 19/12-23/12/2022

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 19/12-23/12/2022

 •   20/12/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 19/12-23/12/2022
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)

 •   13/12/2022 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)

 •   05/12/2022 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)

 •   29/11/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 14/11-19/11/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 14/11-19/11/2022)

 •   14/11/2022 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 14/11-19/11/2022)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)

 •   07/11/2022 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 31/10/2022 - 04/11/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 31/10/2022 - 04/11/2022)

 •   31/10/2022 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 31/10/2022 - 04/11/2022)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

 •   25/10/2022 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
Lịch công tác tuần CT, PCT huyện từ ngày 17/10/2022 đến 22/10/2022

Lịch công tác tuần CT, PCT huyện từ ngày 17/10/2022 đến 22/10/2022

 •   17/10/2022 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần CT, PCT huyện từ ngày 17/10/2022 đến 22/10/2022
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/10-14/10/2022

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/10-14/10/2022

 •   10/10/2022 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/10-14/10/2022
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/10/2022-07/10/2022

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/10/2022-07/10/2022

 •   04/10/2022 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 878
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/10/2022-07/10/2022
Lịch công tác Tuần CT, PCT UBND huyện 26/9 đến 01/10/2022

Lịch công tác Tuần CT, PCT UBND huyện 26/9 đến 01/10/2022

 •   26/09/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác Tuần CT, PCT UBND huyện 26/9 đến 01/10/2022
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/9-16/9/2022

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/9-16/9/2022

 •   13/09/2022 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/9-16/9/2022
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

 •   05/09/2022 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)

 •   29/08/2022 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022

lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022

 •   22/08/2022 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)

 •   15/08/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/8/2022-14/8/2022

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/8/2022-14/8/2022

 •   09/08/2022 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/8/2022-14/8/2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây