Lịch Công Tác Tuần UBND Huyện

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

 •   12/09/2023 11:46:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

 •   05/09/2023 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023)

 •   28/08/2023 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)

 •   21/08/2023 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)

 •   14/08/2023 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)

 •   24/07/2023 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)

 •   18/07/2023 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)

 •   04/07/2023 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)

 •   26/06/2023 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023)

 •   13/06/2023 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)

 •   06/06/2023 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023)

 •   29/05/2023 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)

 •   15/05/2023 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 08-12/5/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 08-12/5/2023)

 •   08/05/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 08-12/5/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 05/5/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 05/5/2023)

 •   24/04/2023 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 05/5/2023)
Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện (từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)

Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện (từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)

 •   17/04/2023 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện (từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)

 •   03/04/2023 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)

 •   27/03/2023 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

 •   20/03/2023 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây