Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

1.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Chánh Văn phòng:  Nguyễn Ngọc Quynh Thư

Điện thoại:0975045252

Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Phương

Điện thoại: 0988205301

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Thanh Phương

Điện thoại: 0938118645

Email: ubnd-bencau@tayninh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng: Trần Thị Bích Liên

 Điện thoại:0913637524

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thái Bình

Điện thoại: 0917292237

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Diễm

Điện thoại: 0946611284

Email: pnv-bc@tayninh.gov.vn

3.Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng: Lê Văn Hiếu  

 Điện thoại:0918556773

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàng

 Điện thoại:0919026146

 Email:ptp-bc@tayninh.gov.vn

4.Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trưởng phòng : Bùi Quốc Hưng

 Điện thoại:0913822633

Phó Trưởng phòng:

Điện thoại:

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Chỉa

Điện thoại: 0906751234

Email:  ptckh-bc@tayninh.gov.vn

5.Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng : Trịnh Văn Đồng

Điện thoại:0913107476

Phó Trưởng phòng:Trương Văn Trường    

Điện thoại: 01238044481

Phó Trưởng phòng:Trần Văn Cương                

Điện thoại:0909884223

Email:     ptnmt-bc@tayninh.gov.vn

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng : Hồ Văn Bức

Điện thoại:0918859289

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lãm

Điện thoại:0975858456

Phó Trưởng Phòng: Trần Thị Tánh

Điện thoại:0919542657

Email:    pldtbxh-bc@tayninh.gov.vn

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Trưởng phòng : Nguyễn Văn Tẻo

Điện thoại:0915153937

Phó Trưởng phòng: Đào Công Minh

Điện thoại: 0399221331

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng : Lý Thanh Bình

Điện thoại:0918384929

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Còn

Điện thoại: 0918400783

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngưng

Điện thoại:0986086885

Email:   pgddt-bc@tayninh.gov.vn

9.Thanh tra huyện.

Chánh thanh tra:Ngô Hoàng Cương

Điện thoại: 0918556248

 

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hoài Phương

Điện thoại: 0967118092

Email: thanhtra-bc@tayninh.gov.vn

10.Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Hùng

Điện thoại: 0916634464

Phó Trưởng phòng : Nguyễn Văn Nấu

 Điện thoại:0918266236

Phó Trưởng phòng : Lê Văn Rang

 Điện thoại:0944366008

Email: pnnptnt-bc@tayninh.gov.vn

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Trưởng phòng: 
Nguyễn Thành Thông
Điện thoại: 0947647952

Phó Trưởng phòng :

Email: pct-bc@tayninh.gov.vn

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây