Thông tin cần biết

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

 •   29/01/2024 02:07:23 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

 •   23/01/2024 02:12:12 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)

 •   08/01/2024 02:04:50 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)

 •   28/11/2023 02:25:34 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

 •   21/11/2023 10:12:33 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

 •   21/11/2023 10:12:33 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

 •   14/11/2023 09:44:40 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
Lịch tiếp công dân tháng 11/2023

Lịch tiếp công dân tháng 11/2023

 •   02/11/2023 02:25:55 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 11/2023
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

 •   31/10/2023 08:23:49 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

 •   23/10/2023 01:56:40 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

 •   17/10/2023 10:21:12 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

 •   09/10/2023 01:47:59 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

 •   03/10/2023 08:13:23 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

 •   19/09/2023 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Khánh, huyện Bến Cầu đến năm 2035

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Khánh, huyện Bến Cầu đến năm 2035

 •   15/09/2023 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Khánh, huyện Bến Cầu đến năm 2035
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

 •   12/09/2023 11:46:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
Lịch tiếp công dân tháng 9/2023

Lịch tiếp công dân tháng 9/2023

 •   07/09/2023 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 9/2023
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

 •   05/09/2023 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây