Cơ cấu tổ chức

Thứ tư - 26/08/2020 22:00 158 0

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch UBND xã: Mai Văn Thuận

Điện thoại:0918590552

- Email: ubnd-loithuan@tayninh.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Uỷ ban nhân dân xã, của các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã, các ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân xã và trưởng các ấp.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, của ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội dài hạn và hàng năm; cân đối ngân sách.

- Công tác quốc phòng – an ninh, công tác nội chính; đối ngoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự.

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác tiếp công dân, công tác dân tộc, tôn giáo.

- Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND xã với UBND huyện, văn phòng UBND huyện, Phòng ban huyện, Thường trực HĐND xã, các tổ đại biểu HĐND xã, Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể xã.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 

Tư pháp, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng , Ban chỉ đạo an toàn giao thông, Ban chỉ đạo cải cách hành chính.

- Phụ trách ấp Thuận Chánh


Phó Chủ tịch UBND xã: Lê Thị Sinh Phương

Điện thoại:066 3876212

Email: ubnd-loithuan@tayninh.gov.vn

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Các nguồn vốn vay, giải quyết việc làm;

- Văn hóa, thông tin, đài truyền thanh, nhà văn hóa;

- Xóa đói giảm nghèo, lao động giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Giáo dục, khuyến học;

- Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết;

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

b) Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

- Y tế, giáo dục, TBXH, VHTT, đài truyền thanh, nhà văn hóa ;

- Phụ trách ấp Thuận Tâm


Phó Chủ tịch UBND xã: Trần Thiện Trang

Điện thoại:066 3876212

Email: ubnd-loithuan@tayninh.gov.vn

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Tài chính ngân sách;Xây dựng cơ bản;Tài nguyên Môi trường; Giao thông thủy lợi, nông nghiệp, Thủy sản; Kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Công tác chống lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả; Phòng chống lụt bảo, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Hội đồng hòa giải;Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Tài chính, thuế;

- Phụ trách ấp Thuận Tây;
  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây