Tây Ninh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thứ sáu - 08/09/2023 08:54 9 0
Tây Ninh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Để tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ngày 30/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2739/UBND-KSTT về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Tây Ninh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Công văn nêu rõ: việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cũng như người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn tình trạng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động.

Theo đó, nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các tổ chức chính trị- xã hội, các hội, hiệp hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quản lý để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhất là các đơn vị trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp…Không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

Rà soát Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Chỉ thị số 23/CT-TTg và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố có yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ để đề xuất phương án cắt giảm, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhằm cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính. Báo cáo kết quả rà soát trước ngày 15/9/2023 (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Sở Tư pháp Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có giải pháp tổ chức thực hiện việc khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sau khi được phân quyền. Đẩy mạnh số hóa phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

(Đính kèm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Tác giả: quantri2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây