Cơ cấu tổ chức xã Tiên Thuận

Thứ năm - 27/08/2020 00:00 267 0

Cơ cấu tổ chức xã Tiên Thuận

TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

Tổng biên chế CBCC cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ là 24 cán bộ, công chức Trong đó: Cán bộ 11, Công chức 13 Tổng số biên chế CBCC cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh là 23 Trong đó: cán bộ 12, Công chức 11

+ Cán bộ xã 11  người, trong đó: gồm có Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND,  và trưởng 05 đoàn thể.

- Nhà nước: Gồm có 01 CT.UBND xã 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Ủy ban ( Trưởng Công an xã là Chính quy, 01 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự)

Ủy ban nhân dân xã gồm có 07 ngành chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện. Nhìn chung hoạt động các ngành chuyên môn đều đạt hiệu quả tốt.

- Bố trí số lượng công chức phù hợp nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân xã gồm có 07 ngành chuyên môn 13/13 công chức đạt tỷ lệ 100%. Việc sắp xếp các ngành chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện. Nhìn chung hoạt động các ngành chuyên môn đều đạt hiệu quả tốt. Hiện nay tất cả các ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã đều hoạt động theo quy chế của Ủy ban nhân dân xã.

- Xây dựng  quy chế hoạt động của UBND; phối hợp giữa UBND với các đơn vị có liên quan; giữa công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong giải quyết TTHC thuộc quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

          - Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

+ Cấp xã: 12/14 (quy định), trong đó có 02 chức danh kiêm nhiệm (Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm chức danh Chủ nhiệm UBKT đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê xã kiêm nhiệm chức danh Thủ quỹ, Văn thư- Lưu trữ).

+ Ấp: 20/24 (quy định); Tổng cộng có mặt: 20/24 người, trong đó kiêm nhiệm các chức danh như sau (Bí thư chi bộ ấp Xóm Lò kiêm nhiệm Trưởng ấp Xóm Lò, Chủ tịch Hội nông dân xã kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ ấp Bàu Tràm Nhỏ, Tuyên giáo Đảng ủy kiêm nhiệm Bí thư chi bộ ấp Bàu Tràm Lớn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy kiêm nhiệm Bí thư chi bộ ấp B).

- Số lượng Phó Công an, công an viên: Tổng cộng: 21 người

+ Phó Công an chính quy: 02 người

+ Công an viên chính quy: 03 người

+ Công an viên (không phải là công an viên chính quy): 16 người


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây