Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2023

Thứ sáu - 10/03/2023 13:23 65 0
Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. UBND huyện công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 01/2023 như sau: Tổng số điểm đạt huyện đạt: 51,1/100 điểm. Một số tiêu chí đạt kết quả thấp như: Số hóa đạt 8,1/22 điểm;  Dịch vụ công trực tuyến đạt 6,8/12 điểm; Công khai, minh bạch 0/18 điểm; Thanh toán trực tuyến 2,1/10 điểm. Các xã, thị trấn một số tiêu chí chưa đảm bảo như sau: Số hóa hồ sơ: Lợi Thuận 27,9%, Thị trấn Bến Cầu 28,2%.
(Có Phụ lục một số tiêu chí thành phần kèm theo)
Qua kết quả nêu trên, trong tháng qua một số đơn vị có quan tâm thực hiện tốt về các tiêu chí trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, xã, thị trấn chưa quan tâm đến các tiêu chí trong cải cách hành chính chung của huyện.UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường thực hiện hướng dẫn người dân nộp thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh đảm bảo 100% TTHC có phát sinh hồ sơ theo quy định.
2. Tăng cường thực hiện số hoá hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ thực hiện số hoá theo quy định.
3. Phòng Tư pháp huyện chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường thực hiện chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đảm bảo 50% số lượng hồ sơ theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trên để cải thiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của huyện trong thời gian tới./.

Phụ lục
MỘT SỐ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN TRONG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN/UBND CẤP XÃ TRONG THÁNG 01/2023
 
STT Tên đơn vị
định danh
Tổng số hồ sơ
    xử lý quá hạn (*)
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (%) Mức độ hài lòng
(%)
Kết quả số hóa hồ sơ (**)
Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử
(%)
Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (%) Số lượng hồ sơ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính
1 Các cơ quan chuyên môn huyện 000.00.31.H53 15 91,9 94 2,2 36,8 6
2 UBND Thị trấn Bến Cầu 000.20.31.H53 0 98,6 100 0.00 28,2 0
3 UBND xã An Thạnh 000.21.31.H53 0 100 100 0.00 37,2 50
4 UBND xã Lợi Thuận 000.27.31.H53 0 90,7 100 0.00 27,9 0
5 UBND xã Tiên Thuận 000.28.31.H53 0 100 100 0.00 39,9 10
6 UBND xã Long Thuận 000.26.31.H53 0 80,3 100 0.00 32,8 5
7 UBND xã Long Khánh 000.24.31.H53 0 95,7 100 0.00 37 58
8 UBND xã Long Giang 000.23.31.H53 0 100 100 0.00 37 112
9 UBND xã  Long Phước 000.25.331H53 0 100 100 0.00 36,8 53
10 UBND xã  Long Chữ 000.22.31.H53 0 100 100 0.00 36,8 62
11 Tỷ lệ chung của huyện   15(**) 91,9 94 2,2 87,44 356


(**) 15 hồ sơ trễ hẹn, trong đó: 01 hồ sơ lĩnh vực tư pháp và 14 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên & môi trường (có danh sách chi tiết kèm theo).

 

Tác giả: quantri2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây