Hội LHPN huyện Bến Cầu – Phát huy hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội thoát nghèo bền vững

Thứ năm - 27/06/2024 15:21 23 0
Hội LHPN huyện Bến Cầu – Phát huy hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội thoát nghèo bền vững
Là một tổ chức chính tri-xã hội, mục đích hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của  phụ nữ. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bến Cầu đã nhận thức rất rõ và đầy đủ tầm quan trọng của việc xóa đói giảm nghèo đối với sự phát triển, tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ. Một số công trình nghiên cứu đã cho thấy phụ nữ hiện đang chịu nhiều bất lợi nên thường là người đầu tiên rơi vào tình trạng nghèo đói mà nguyên nhân chính là do thiếu cơ hội tiếp cận với các nguồn tín dụng chính thức…
 Nhận thấy được vấn đề trên và xác định nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường” làm đòn bẫy để thúc đẩy các phong trào hoạt động Hội. Trong nhiều năm qua, Hội LHPN huyện đã chủ động đề ra các chương trình hành động thiết thực và vận động phụ nữ trong toàn huyện tham gia tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ. Hội chủ trương khơi dậy và phát huy truyền thống tương trợ giúp nhau, khai thác nguồn lực chính từ trong nội bộ chị em, động viên phụ nữ huyện nhà đoàn kết vượt khó. Đặc biệt, từ khi Hội ký kết với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) làm uỷ thác cho phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh xoá đói giảm nghèo. Việc ký kết có ý nghĩa quan trọng, tạo ra cơ chế hoạt động phối hợp vì một mục tiêu có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho những phụ nữ nghèo chăm chỉ cần cù sớm thoát khỏi nghèo đói, cải thiện đời sống; thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội LHPN quản lý, hàng nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện được vay vốn ưu đãi của NHCSXH đã phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, làm giàu trên chính mãnh đất quê hương. Tổ tiết kiệm và vay vốn đã phát huy tốt vai trò cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng và ưu đãi của Chính phủ đến các hội viên phụ nữ trên địa bàn để họ có vốn làm ăn, phát triển kinh tế.
Phát huy vai trò cầu nối nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH huyện Bến Cầu, sau nhiều năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ữu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bến Cầu, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để nguồn vốn được truyền tải đến đúng đối tượng, Hội đã tuyên truyền và động viên phụ nữ biết về Chương trình vay của NHCSXH, rà soát hộ khó khăn có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình tổ chức họp bình xét, lập danh sách đề nghị Ban chỉ đạo phê duyệt tuân thủ theo các công đoạn mà NHCSXH đề ra, đến nay Hội đã thành lập 76 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với 3.699 hộ vay với tổng số dư nợ ủy thác trên 154.843 triệu đồng; dư nợ bình quân trên 41 triệu đồng/hộ. Việc phối hợp cho vay qua Tổ tiết kiệm và vay vốn giữa NHCSXH với Hội LHPN đã giúp đơn giãn hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên phụ nữ được tiếp cận vốn ưu đãi và dịch vụ tiện ích của Ngân hàng.
Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ủy thác, Hàng năm Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra, giám sát về hoạt động ủy thác, năm 2024 Hội tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 9/9 Hội LHPN xã/thị trấn và hơn 50 tổ tiết kiệm vay vốn và 235 hộ vay; nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót mà Hội mắc phải. Hội còn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện tăng cường rà soát, phân tích cụ thể và thực hiện nhiều giải pháp xử lý các món nợ quá hạn-nợ rủi ro, các trường hợp nợ chay ì-nợ khó đòi; khi cho vay, kết hợp với tư vấn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và tích cực gửi tiết kiệm hàng tháng để giảm gánh nặng trả nợ khi đến hạn; chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp NHCSXH huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát các Tổ TK&VV, củng cố, sắp xếp lại các Tổ TK&VV hoạt động trung bình, yếu và củng cố hồ sơ lưu trữ tại Hội, Tổ TK&VV.
hinh 4

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng hoạt động. Hội LHPN quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn cho các thành viên Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tổ chức Hội về nghiệp vụ quản lý vốn. Hàng năm Hội LHPN các cấp trong huyện đã phối hợp với NHCS tổ chức 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho 94 Tổ Trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ hội cơ sở.
Bên cạnh đó, Hội  còn phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mở các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ nắm bắt nhiều kiến thức và áp dụng có hiệu quả vào trồng trọt, chăn nuôi, Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo điều kiện và động lực khích lệ  phụ nữ mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, Thông qua phương thức ủy thác cho vay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thường xuyên tiếp xúc với hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh.
* Nhiều gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh
Từ nguốn vốn vay của NHCSXH các chị đã sử dụng có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Năm 2023 giúp trên 50 chị vươn lên thoát nghèo bền vững,  qua đó xuất hiện nhiều tấm gương trong sản xuất, kinh doanh.
Tiêu biểu như chị Phạm Ngọc Huệ - hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận. Trước đây, gia đình chị Huệ thuộc diện hộ khó khăn của xã, Hội  LHPN xã đã giới thiệu để chị vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán tạp hóa.Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, đến nay, cuộc sống của gia đình chị đã ổn định, nuôi con thành đạt (học Đại học Y và đã có việc làm ổn định). Chị Huệ là gương hội viên phụ nữ tiêu biểu về làm ăn kinh tế, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.
hinh 6

Như chị Phạm Thị Mến - hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận. Là hộ khó khăn của Hội LHPN xã Tiên Thuận, sau khi xem xét các điều kiện chị đã được vay 50 triệu từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để về đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Từ 02 con bò mẹ ban đầu nay đã tăng lên 5 bò cái sinh sản. 
Hay như chị Đoàn Thị Bé - hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận. Là hộ gia đình khó khăn, sau khi xem xét các điều kiện chị đã được vay 50 triệu từ nguồn vốn kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội để về đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Từ 02 con bò mẹ ban đầu nay đã phát triển dàn bò lên 05 con. Nhờ nguồn vốn và sự nỗ lực ý chí thoát nghèo cuộc sống của các chị em đang đổi thay từng ngày.
Thời gian tới, bên cạnh triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác. Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ viên thực hành tiết kiệm và gửi tiết kiệm tại NHCSXH, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo quy định, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Có thể thấy, thời gian qua,  việc phối hợp giữa NHCS với Hội LHPN đã phát huy vai trò, hiệu quả việc đưa vốn ưu đãi đến các hội viên phụ nữ nghèo. Thông qua đó nguồn vốn đã đến tay người dân một cách nhanh chống, hiệu quả, tiếp sức kịp thời cho nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Bến Cầu thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới của huyện./.
Hội LHPN huyện Bến Cầu
 

Tác giả: quantri2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây